Нове на сайті

Популярні записи

 • Друге народження Ісуса відбулося в Луганську ч.3

  Але повернемося до ангелів. Трохи більше 3000 років тому на Землі перестають існувати не тільки останні безсмертні ангели в облічиі людей, але і безсмертні люди, прямі нащадки ангелів. На Землі практично не залишається нікого, хто міг би здійснювати усвідомлений вихід в інформаційне поле свідомості Всесвіту, а ангелам з тих пір було заборонено бути перед людьми у відчутному вигляді. З тієї миті Душі ангелів і людей з високорозвинутою свідомістю почали спілкуватися і управляти людьми на Землі лише за допомогою уявних посилов, що направляються ангелами в свідомість людей. Ці посили є думками, які людина не сприймає як чужорідні або такі, що приходять думки ззовні.

  Дані посили почали виходити з Душ ангелів, які після другої революції над свідомістю людини для управління людьми могли знаходитися лише в інформаційному полі свідомості Землі, а зв'язок ці Душі здійснювали в основному з тією свідомістю людини, яка належала до ієрархічної структури високорозвинутої свідомості Душі ангела або людини, породжувача свідомість людини для тимчасового перебування його на Землі і що став для нього на цей час практично повновладним господарем. У результаті вимальовувалася строга ієрархія думки, яка управляла спорідненими структурами свідомості з верху донизу. Думка архангела управляла ангелами, а вже потім думка ангела віддавала уявний наказ людині. Окрім цього високорозвинута свідомість Душі людини по своїх можливостях і значущості наблизилася до свідомості Душі ангела. Воно у результаті теж почало створювати свідомість людей на Землі і через нього управляти тими людьми, яких воно створило.

  Так Душі з високорозвинутою свідомістю людей і ангелів за допомогою думки почали направляти людей, що живуть на Землі, на здійснення дій, бажаних не стільки самим Душам ангелів і людей, скільки тому, хто є таким, що очолює над їх Душами, тобто архангелам і найстародавнішим Душам людей, тим, хто найчастіше був батьком свідомості людини, а значить і Творцем самої людини. Перестали бачити люди і той найближчий план майбутнього життя, який спускався в інформаційне поле свідомості Землі з вищих рівнів свідомості Всесвіту. У зміст цього плану почали присвячуватися лише свідомості Душ, що знаходяться на Енергетичному світі інформаційного поля Землі. Таким чином, свідомість Душі, знаходячись за межами матеріального світу, отримуючи доступну тільки їй інформацію, може припускати про майбутні події на Землі, але передати цю інформацію в свідомість людей воно має право тільки побічно або іносказання під час сну або бачень. Дана можливість згодом дала підставу для створення сонників, які могли б підказувати людині про події майбутнього.

  Ну а вся ця революція над свідомістю людини посприяла у результаті тому, що основні події нашого життя почали розгортатися в інформаційному полі свідомості Землі шляхом створення Душами ангелів і людей уявних планів. Оскільки тільки свідомість Душі здатна бачити можливе майбутнє людства, воно і намагається через матеріальне втілення людей робити на Землі відповідні дії. Це відбувається шляхом уявних посилов, що направляються цілим масам людей для здійснення ними вчинків, бажаних, перш за все тим Душам, які очолюють над цими людьми, ну а вже потім і Душам, що очолюють до якогось часу над Душами, породжувачами на Землі свідомість цих людей.

  Щоб було простіше зрозуміти, даний процес, його можна порівняти із створенням сценарію до кінофільму. Спочатку режисером створюється сценарій – цю роль виконує очолююча свідомість Душі на уявному плані Землі. Потім для майбутнього кінофільму підбираються актори, які гратимуть ролі, – в даному випадку це створені свідомості людей, які потім народжуються на Землі в облічие людини. Потім актори виконують розпорядження режисера, здійснюючи дії згідно своєї ролі. Люди ж на Землі здійснюють дії за рахунок дії на них думки, витікаючої зі свідомості Душі, людини, що очолює над свідомістю. Людина навіть не здогадується, що думка, яка виникає в його голові далеко не завжди його. Думку віддає наказ людині, і він здійснює дію, бажану господареві його свідомості. До якої сили, Світлої або темної належить свідомість людини, такі вчинки він в основному і здійснює.

  З урахуванням того, що серед ангелів з'явилися немало занепалих ангелів – уражених «вірусом Тьми», – а також Душ людей з високорозвинутою свідомістю, що містять в собі «вірус Тьми», то частина людей почала неминуче підкорятися їх волі, здійснюючи іноді украй непристойні вчинки. Занепалі ангели стали для людей демонами, а Душі людей, уражені «вірусом Тьми», – їх помічниками.

  І лише світла свідомість людей могла чинити опір впливу думок демонів, визначаючи їх в своїй системі мислення як чужі для його свідомості думки, що суперечать встановленим життєвим принципам і цінностям самої людини. Істотне значення для людини мало також і те, що, хоча після чергової революції над свідомістю людини велика частина людей була ізольована від інформаційного поля свідомості Всесвіту, але ще залишалися люди з числа вибраних, які поступово навчилися долати інформаційний бар'єр і виходити за межі матеріального світу. Робили вони це за допомогою детального вивчення, підбору і введення в свою свідомість код доступу, отримуваних в результаті збагнення секретів Тора і Каббали. Але навіть тим, хто зміг розгадати і підібрати коди доступу, можливо було відкрити лише перший план або рівень інформаційного поля свідомості Всесвіту. Свідомість людини після чергової революції стала не здатна самостійно виходити за цей ступінь енергетичних меж свідомості Всесвіту і потрапляти на наступний, вищий рівень, туди, де можна було дістати доступ до Плану творіння матеріальним світом.

  Даний процес можна порівняти з тим, коли Ви заходите на сайт і бачите на нім лише ту інформацію, яка без підключення до мережі інтернет недоступна. Змінити ж цю інформацію Ви не можете, у Вас немає коди доступу до сервера, де здійснюється управління сайтом. Тому Ви можете читати і бачити на сайті тільки те, що для Вас виставив на нім його адміністратор.

  Цілком можливо, що вся ця інформація може показатися вельми утомливою для читача, але вона украй важлива хоч би для того, щоб надалі, нехай навіть приблизно, але розуміти суть – той механізм дій, які відбуваються на Землі під впливом думок безсмертних Душ ангелів і людей, а також Цариці Небес (Богородиця) і Надрозуму (Бога). Але, щоб більше не стомлювати читача і не відбивати у нього інтересу до тих подій, які колись відбувалися на Землі, давайте повернемося до колишнього короля Ангулема Міхаелю.

  Міхаель з часом все більше розуміє, що Адам, який перший піддався руйнівній дії «вірусу Тьми», винен лише в тому, що був першим. При цьому Міхаель пам'ятає також про те, що саме він створив і породив Адама, що Адам – це його енергетичний син, який залишився живий лише завдяки втручанню Надрозуму (Бога). Тому Міхаель і закликає Адама знайти причину, із-за якої люди позбулися свого щастя, а вже потім, знайшовши причину, почати творити щастя наново. Адам погоджується, і тому Міхаель і Адам ухвалюють рішення про те, щоб спільними зусиллями відновити втрачене колись людьми щастя.

  Але в той період часу Адам ще не хоче розуміти головного постулату Надрозуму (Бога) про необхідність відображення ієрархії свідомості Всесвіту в системі матеріального світу. Він ще не вірить в те, що тільки строга ієрархія думки може давати стабільну стійку владу на Землі, що встановлює порядок на всіх рівнях життя. Так відбувається тому, що Адам був створений на Землі людиною і не був знайомий зі всією структурою Енергетичного миру Надрозуму (Бога), що знаходиться на верхніх планах свідомості Всесвіту. Адам намагається висувати власні постулати про те, як повинна жити людина на Землі і яким принципам він повинен слідувати. Він прагне до загальної рівності на Землі, проголошуючи ще в глибокій старовині концепцію сучасного комунізму.

  Міхаель, розуміючи помилки Адама, дозволяє йому піти власним шляхом і спробувати довести те, що протіворечит всім законам Всесвіту. Міхаель при цьому сподівається на те, що за рахунок нового підходу до пізнання Світу, нехай навіть випадково, Адам зможе знайти спосіб боротьби з «вірусом Тьми». Адже саме так поступають люди, коли борються із звичайним вірусом – створюють лабораторію для вивчення вірусу і на основі придбаних знань про вірус отримують і випробовують засоби для його знищення. У свій план Міхаель присвячує Надрозум (Бога) і отримує дозвіл на проведення самостійного експерименту в умови матеріального світу на Землі. Так в історичній спадщині Землі з'являється Мойсей, який відводить з собою з Єгипту відданих йому людей, так з'являється Ізраїль – держава, що не належить і не підвладне архангелам. І хоча всі шість архангелів обурилися такому рішенню і спробували перешкодити створенню нової держави, але Надрозум (Бог) зміг захистити Мойсея (Душа Адама): «. безліч вищих ангелів хотіли спалити Мойсея полум'ям вуст, але всевишній прикрив його» (Зогар, Вих. 51:16).

  (Продовження слідує)

  Автор статті: Владимир Горький

  vgorkiy. Info/

  Схожі статті: